FAQ

Lowrance och MotorGuide FAQ databas

Använd vår intuitiva live-sök metod som automatiskt söker och väljer ut de svar som är mest intressanta för dig. Hittar du inte ett svar som hjälper dig så skicka gärna in din fråga i formuläret ovanför frågorna  så besvaras din fråga inom kort.

Bäst resultat på sökfunktionen får du om du söker på det viktigaste ordet. din fråga är: Hur ändrar man storlek på fönstret i sin HDS 12 Touch? Sökorden är då: Ändra, Storlek eller Fönster.

livesöklow

livesök